Actualiteit

 1. Europese kindgarantie: het nationaal actieplan van België

  Begin mei 2022 heeft België bij de Europese Commissie haar nationaal actieplan in verband met de Europese kindgarantie ingediend. Via de POD Maatschappelijke Integratie wordt de coördinatie van het Belgisch armoedebestrijdingsbeleid gewaarborgd in nauwe samenwerking en in dialoog met alle beleidsniveaus .
 2. Projectoproep « Armoedebestrijding en sociale inclusie »

  Alle niet-commerciële verenigingen die in de desbetreffende sector actief zijn, kunnen een project indienen voor een maximumbedrag van 25.000 euro. De dossiers moeten worden ingediend uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 om 12 uur.
 3. 2 projectoproepen MIRIAM

  We bieden alle OCMW's de mogelijkheid om deel te nemen aan het MIRIAM project via twee projectoproepen.
 4. Webinar Justitie & Armoede

  De POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Justitie organiseren op donderdag 17 februari 2022 van 9.00 tot 12.30 uur een webinar met deskundigen en vertegenwoordigers uit de politieke wereld.
 5. Gemeente Mol, OCMW Vorst en Sortir du Bois vzw slepen de Prijs Armoedebestrijding 2021 in de wacht !

  De gemeente Mol, het OCMW van Vorst en de vzw Sortir du Bois werden vandaag beloond voor het maatschappelijke werk dat ze op het terrein verrichten. Tijdens een plechtigheid te Brussel werden ze in de bloemetjes gezet en ontvingen ze de Federale Prijs Armoedebestrijding. De drie organisaties kregen uit handen van Minister voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux, een cheque ter waarde van 10.000 euro.
 6. Dienst Ervaringsdeskundigen: activiteitenverslag 2020

  In 2020 werden 20 samenwerkingsprojecten met hun partners gerealiseerd. De ervaringsdeskundigen hebben ook 16 projecten op maat ontwikkeld voor federale/publieke organisaties die geen vaste partners zijn.
md xs sm lg