Actualiteit

  1. Projectoproep « Armoedebestrijding en sociale inclusie »

    Alle niet-commerciële verenigingen die in de desbetreffende sector actief zijn, kunnen een project indienen voor een maximumbedrag van 25.000 euro. De dossiers moeten worden ingediend uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 om 12 uur.
  2. 2 projectoproepen MIRIAM

    We bieden alle OCMW's de mogelijkheid om deel te nemen aan het MIRIAM project via twee projectoproepen.
  3. Webinar Justitie & Armoede

    De POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Justitie organiseren op donderdag 17 februari 2022 van 9.00 tot 12.30 uur een webinar met deskundigen en vertegenwoordigers uit de politieke wereld.
md xs sm lg