Actualiteit

 1. Focus - medische hulp van 2005 tot 2020

  Deze focusnota toont de evolutie van 2005 tot 2020 van zowel het aantal begunstigden van dringende medische hulp als van andere medische hulp volgens het soort kosten (medisch, farmaceutisch, hospitalisatiekosten). De ontwikkeling per...
 2. Thema van de maand: MIRIAM

  MIRIAM is een programma van de POD Maatschappelijke Integratie dat zich richt op alleenstaande moeders in armoede die ondersteuning ontvangen van het OCMW.
 3. Nieuwe projectoproep: bestrijding van de non take-up in de OCMW's

  b De OCMW’s van gemeenten met meer dan 70.000 inwoners of de consortia van minstens 3 OCMW’s kunnen een kandidatuur indienen om een subsidie van maximaal 60.000 EUR te ontvangen. Hiermee kunnen ze projecten financieren die ervoor zorgen dat de rechthebbenden, die reeds gekend en nog niet gekend zijn door de OCMW’s, al hun rechten en sociale voordelen ten volle kunnen benutten. De dossiers moeten uiterlijk op 1 oktober 2022 om 23.59 uur worden ingediend.
 4. Lancering van de 14de federale prijs armoedebestrijding!

  Voor de 14de editie van de federale prijs armoedebestrijding plaatst de POD Maatschappelijke Integratie personen en organisaties die werken rond digitale inclusie op de voorgrond. Is dit bij jou het geval? Stuur jouw kandidatuur naar www.armoedeprijs.be tot 5 september 2022 (middernacht).
 5. Europese kindgarantie: het nationaal actieplan van België

  Begin mei 2022 heeft België bij de Europese Commissie haar nationaal actieplan in verband met de Europese kindgarantie ingediend. Via de POD Maatschappelijke Integratie wordt de coördinatie van het Belgisch armoedebestrijdingsbeleid gewaarborgd in nauwe samenwerking en in dialoog met alle beleidsniveaus .
 6. Projectoproep « Armoedebestrijding en sociale inclusie »

  Alle niet-commerciële verenigingen die in de desbetreffende sector actief zijn, kunnen een project indienen voor een maximumbedrag van 25.000 euro. De dossiers moeten worden ingediend uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 om 12 uur.
md xs sm lg