Actualiteit

 1. ESF+: Twee oproepen tot kandidaturen

  Frontoffice gesloten

  De frontoffice is uitzonderlijk gesloten op vrijdag 1 september. Wij blijven bereikbaar per e-mail op vraag@mi-is.be
 2. 04/10/2023 - Policy Lab Belgium - Save the date

  04/10/2023 - Policy Lab Belgium - Save the date

  De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) en het European Urban Knowledge Network (EUKN) nodigen je uit om deel te nemen aan het Policy Lab 'Bestrijden van seksuele intimidatie: hoe creëren we toegankelijke en veilige publieke ruimtes?'
 3. Afsluiting van COVID-subsidies: terugbetalingen

  Afsluiting van COVID-subsidies: terugbetalingen

  In het kader van de COVID-crisis ontving jouw OCMW verschillende subsidies: De subsidie voor algemene hulp (koninklijke besluiten van 13 mei 2020, 3 juli 2020, 30 december 2020 en 18 januari 2022) De subsidie voor jongeren en studenten (...
 4. Oekraïne: De programmawet van 4 juli 2023

  Oekraïne: De programmawet van 4 juli 2023

  Naar aanleiding van het begrotingsconclaaf wordt de bijkomende toelage van 35 % en 25 % , voorzien bij de wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut vanaf 1 oktober 2023...
 5. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van FEAD/ ESF+

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief van FEAD/ ESF+

  Onze FEAD/ ESF+ nieuwsbrief wordt gemiddeld één keer per maand verstuurd. Hij bevat heel wat informatie over onze partners. Schrijf je in voor de nieuwsbrief FEAD/ESF+ Lees onze vorige nieuwsbrieven
 6. ESF+: Twee oproepen tot kandidaturen

  ESF+: Twee oproepen tot kandidaturen

  Met de opstart van een nieuw voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) lanceert de POD Maatschappelijke Integratie ook 2 oproepen tot kandidaturen. Een eerste oproep betreft de aanwijzing van koepelorganisaties ter...
 7. Nieuwe omzendbrief inzake het referentieadres voor daklozen

  Nieuwe omzendbrief inzake het referentieadres voor daklozen

  Het referentieadres is een belangrijk instrument voor de sociale re-integratie van dakloze personen, gezien dit adres hen de mogelijkheid biedt om een administratieve verankering te hebben en hun briefwisseling te kunnen ontvangen. In het...
 8. Projectoproep "E-inclusion for Belgium - Sociale Actoren 2023"

  Projectoproep "E-inclusion for Belgium - Sociale Actoren 2023"

  Met de projectoproep "E-inclusion for Belgium - Sociale Actoren 2023" wensen we projecten te ondersteunen die oplossingen aanbieden voor de digitale insluiting van kwetsbare groepen. Bijzondere aandacht gaat uit naar projecten die volgende...
 9. Projectoproep "Kinderarmoedebestrijding"

  Projectoproep "Kinderarmoedebestrijding"

  Samen met de POD Maatschappelijke Integratie lanceert de Nationale Loterij een tweede projectoproep dit jaar met als thema "Kinderarmoedebestrijding". Organisaties die rond deze thematiek projecten hebben of willen opstarten kunnen voor de...
md xs sm lg