Actualiteit

 1. Europese kindgarantie: het nationaal actieplan van België

  Begin mei 2022 heeft België bij de Europese Commissie haar nationaal actieplan in verband met de Europese kindgarantie ingediend. Via de POD Maatschappelijke Integratie wordt de coördinatie van het Belgisch armoedebestrijdingsbeleid gewaarborgd in nauwe samenwerking en in dialoog met alle beleidsniveaus .
 2. Nieuwe enquête Sociale Impact

  Praktisch: je ontvangt slechts 3 uitnodigingsmails per jaar; je hoeft niet alle vragen te beantwoorden; je kunt op elk moment gegevens in de enquête invullen
 3. POD MI ondertekent charter voor digitale inclusie van DigitAll

  Onze voorzitter Alexandre Lesiw ondertekende vandaag het charter van de Digital Inclusion Alliance (DigitAll). Dit initiatief brengt spelers samen uit de zakenwereld, de sociale sector en de federale en gewestelijke overheden en besturen...
 4. De Belgische overheden werken nauw samen voor een gecoördineerd crisisbeheer

  De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan in België vereisen een gecoördineerd optreden van talrijke Belgische autoriteiten en overheidsdiensten op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau. Dit geldt met name voor de opvang en ondersteuning van de duizenden mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht. Wat zijn deze talrijke acties? Hier volgt een overzicht van de verschillende initiatieven die sinds het begin van dit conflict zijn genomen.
 5. Projectoproep “E-inclusion for Belgium – OCMW 2022”

  Ons team Digilab lanceerde de projectoproep “E-inclusion for Belgium – OCMW 2022” tijdens de provinciale ontmoetingsdag van 3 mei 2022. Dit door in te zetten op het verminderen van ongelijkheden in digitale vaardigheden en het verhogen van de toegang tot essentiële diensten. De projectoproep werd gelanceerd door minister Lalieux vanuit middelen van de Europese Unie.
 6. Sluitingsperiodes FrontOffice

  Onze Frontoffice zal uitzonderlijk gesloten zijn deze donderdagochtend 9 juni (open van 14 tot 16.30 uur) én volgende vrijdag 17 juni de hele dag. Wij blijven echter per e-mail bereikbaar op vraag@mi-is.be .
 7. Oekraïne : bijkomende toelage voor OCMW’s

  De wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Aan de OCMW's is een bijkomende toelage toegekend ten belope...
md xs sm lg