Actualiteit

  1. COVID-maatregelen: stand van zaken

    De regering heeft beslist om de tijdelijke premie te behouden voor oktober, november en december 2021. De tijdelijke premie zal volgens dezelfde modaliteiten als voorheen toegekend worden, maar voor deze drie maanden bedraagt deze € 25, en...
md xs sm lg