In 2003 heeft de POD Maatschappelijke Integratie de missie ontvangen om een beleid uit te werken rond maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en grootstedenbeleid. Een missie die onze administratie en haar medewerkers ter harte hebben genomen. Sinds 20 jaar coördineren wij inspanningen om armoede te voorkomen, te verminderen en te bestrijden. Wij benutten de technologische mogelijkheden zo goed mogelijk om bij te dragen aan de administratieve vereenvoudiging en de automatisering van bepaalde rechten. Wij hebben een nieuw soort ambtenaar gecreëerd: de ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, die zich inzet voor een betere toegankelijkheid van de overheidsdiensten.

  Maar de economische, energie- en humanitaire crisissen verergeren de problemen en eisen hun tol van mensen die al kwetsbaar zijn. Daarom is het noodzakelijk om over een efficiënte administratie te beschikken met een multidimensionale aanpak. Een organsiatie die de fenomenen rond armoede meet en bestudeert en die zowel op Europees, als op lokaal niveau werkt.
  20 jaar POD Maatschappelijke Integratie is niet alleen de gelegenheid om de stand van zaken op te maken over het werk dat werd uitgevoerd, maar vooral over het werk dat nog moet gedaan worden.

  Ik schrijf me in

  Participatie als rode draad

  Sinds 20 jaar werkt de POD Maatschappelijke Integratie niet alleen. Participatie en overleg zijn altijd een rode draad geweest. Om een transversale aanpak te waarborgen, hebben we jullie nodig. Daarom nodigen we jullie uit om de toekomst samen te bespreken, rond twee thema’s: “Voor welke maatschappelijke uitdagingen staan we de volgende 10 jaar?” en “hoe kunnen we de rechthebbenden (beter) bereiken?”. 

  Praktische informatie

  Datum: Maandag 16 oktober 2023
  Plaats: Pacheco Center, Pachecolaan 13 – 1000 Brussel (Hoe er geraken)
  Simultaanvertaling: voorzien in het Frans en het Nederlands
  Inschrijving: gratis evenement, maar inschrijven is verplicht vóór 6 oktober 2023.
   

  Voorlopig programma:

  • 9 uur: Onthaal door Alexandre Lesiw, Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie
  • 9.10 uur: Onthaal door Karine Lalieux, Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
  • 9.25 uur - 10.35 uur: Panel 1: Voor welke maatschappelijke uitdagingen staan we de volgende 10 jaar?
   • 9.25 uur: Keynote - Ides Nicaise (KUL)
   • 9.45 uur: Input van de Dienst Ervaringsdeskundigen
   • 9.55 uur: Panelgesprek - Périne Brotcorne (UCL), Peter Cousaert (VVSG), Caroline Van Der Hoeven (BAPN), Martin Wagener (UCL)
  • 10.35 uur - 11 uur: Pauze
  • 11 uur - 12.10 uur: Panel 2: Hoe kunnen we de rechthebbenden (beter) bereiken?
   • 11 uur: Keynote - Laurent Nisen (ULG)
   • 11.20 uur: Input van de Dienst Ervaringsdeskundigen
   • 11.30 uur: Panelgesprek - Naoual Boumedian (Haute École Louvain-en-Hainaut) Cis Dewaele (HO Gent), Kristel Driessens (U Antwerpen)
  • 12.10 uur: Conclusie
  • 12.30 uur: Lunch

  Ik schrijf me in