De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) en het European Urban Knowledge Network (EUKN) nodigen je uit om deel te nemen aan het Policy Lab 'Bestrijden van seksuele intimidatie: hoe creëren we toegankelijke en veilige publieke ruimtes?'

    Het Policy Lab staat open voor experts en professionals uit de praktijk op het gebied van genderbewuste educatie, sensibiliseringsmaatregelen en interventies in de fysieke infrastructuur. Het doel van het evenement is om een participatieve kennisuitwisseling te ondersteunen tussen experts en steden uit verschillende Europese landen over dit belangrijke onderwerp.

    Een politiek rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van de Belgische federale en regionale niveaus sluit de bijeenkomst af. Dit vergroot het bereik en de strategische waarde van de discussie.

    Wij hopen je op 4 oktober in Brussel te mogen verwelkomen!