De provinciale ontmoetingsdagen zijn terug in hun vertrouwde vorm. We kiezen voor één hoofdthema gevolgd door één korte infosessie en een (in)formele babbel in de coffee corner.

  Twee hoofdthema's:

  1. De toegang tot rechten verbeteren met OCMW Online

  De opeenvolgende crises hebben ervoor gezorgd dat meer mensen een beroep doen op de OCMW’s. Via OCMW Online willen we deze personen in staat stellen om via een onlineformulier de hulp aan te vragen van een OCMW. OCMW Online zal een extra manier zijn om het eerste contact tot stand te brengen tussen een steunaanvrager en een OCMW. Dit uniek formulier wil zo open en toegankelijk mogelijk zijn. Voor de OCMW’s zal OCMW Online rechtstreeks geïntegreerd worden in de sociale software. Bijgevolg zullen de steunaanvragen op een geïntegreerde manier worden ontvangen en verwerkt.

  2. PrimaVera - Administratieve vereenvoudiging

  Met het oog op administratieve vereenvoudiging ontwikkelt de POD MI momenteel een nieuwe informaticatool om maatschappelijk werkers te ondersteunen bij het controleren van de voorwaarden van bestaansmiddelen en het berekenen van het bedrag van het leefloon.

  De ambitie van deze toekomstige webapplicatie PrimaVera? De verzamelde informatie over de bestaansmiddelen van de aanvrager op een leesbare en interactieve manier te kunnen invoeren, om automatisch een resultaat in cijfers te verkrijgen dat aangepast is aan de situatie van de persoon en in overeenstemming is met de wet, en om een duidelijke uitleg te geven over de uitgevoerde berekening.

  Eén korte infosessie: Studie en focus “Jongeren en studenten met een leefloon”

  De Focusnota over jongeren en studenten in het bijzonder (nog te publiceren op onze website) biedt een kwantitatief beeld van recente ontwikkelingen en plaatst de socio-professionele trajecten van jongeren in perspectief, ongeacht of ze student waren of niet, in een situatie van armoede of niet.

  Daarnaast presenteren we ook de studie “Jongeren en studenten met een leefloon”. De POD MI liet deze studie uitvoeren om ook een kwalitatieve analyse te hebben van de jongeren en studenten met een leefloon.

  zie presentaties

  Coffee corner

  Heb je bijkomende vragen? Een inspecteur is beschikbaar om op jouw vragen een antwoord te bieden.
  Heb je geen vragen? De coffee corner is het moment om te netwerken met je collega’s!

  Tip: stel je vragen op voorhand bij je inschrijving!

  Als je je vragen bij je inschrijving doorstuurt, dan bekijken we deze zeker op voorhand.

  Uiteraard mag je op het moment zelf ook vragen stellen. Detailvragen over een specifiek dossier kan je zoals steeds richten aan vraag@mi-is.be.

  Schrijf je in (en stel je vraag)

  Tijdens de ontmoetingsdagen kan je ook digitaal vragen stellen en/of je mening uiten via live polls. Hiervoor gebruiken we slido. Zo proberen we de provinciale ontmoetingen interactiever te maken en iedereen aan bod te laten komen. 
  Breng dus zeker je smartphone of tablet mee!

  Locatie

  Provinciehuis
  Koningin Elisabethlei 22
  2018 Antwerpen
  Bereikbaarheid en toegankelijkheid