Zoals elk semester peilen we naar wat er leeft bij OCMW’s. Net als vorig jaar kiezen we voor een hoofdthema gevolgd door enkele korte infosessies en een (in)formele babbel in de coffee corner.

   

  Het hoofdthema: MyHandicap

  De sociale diensten van OCMW’s en gemeenten worden regelmatig gevraagd om personen te begeleiden in hun stappen naar de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN). Hun maatschappelijk werkers informeren hulpzoekenden, verwijzen hen door en helpen hen vaak bij het invullen van dossiers voor de aanvraag van kaarten of van uitkeringen in verband met hun handicap.

  Sinds 2016 kunnen maatschappelijk werkers met behulp van Myhandicap de dossiers rechtstreeks raadplegen en invullen voor iedereen waarvoor zij optreden als gevolmachtigde.

  Tijdens de ontmoetingsdag zullen de DG HAN en onder andere ook enkele OCMW’s informatie verstrekken over de procedure en de middelen die ter beschikking worden gesteld aan de  maatschappelijk werkers van OCMW’s.

  Aansluitend willen we in het kader van de samenwerking met de DG HAN, ook de problematiek aankaarten met betrekking tot de procedure voor de aanvraag van uitkeringen voor daklozen en/of personen met geestelijke gezondheidsproblemen of verslavingen. Dit doelpubliek wordt vaker met een weigering geconfronteerd omdat zij niet altijd een gevolg geven aan de vragen voor bijkomende inlichtingen of een afspraak.

  Enkele concrete actielijnen worden voorgesteld en besproken met de deelnemers van de ontmoetingsdag.

   

  Enkele korte infosessies over:

   

  De MyBEnefits app

  Graag stellen we jullie de MyBEnefits app voor, die bestemd is voor zowel burgers met o.a. een leefloon, als organisaties die actief zijn in de sector van cultuur, sport, …

  Als burger kan je via de app een culturele instelling of een organisatie voor vrijetijdsbesteding meedelen dat je in aanmerking komt voor de voordelen die ze toekennen aan personen met een leefloon. (Andere statuten zijn ook mogelijk zoals het IGO, verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, …). Na identificatie verschijnen je gegevens op het scherm samen met de lijst van de sociale statuten die je op dat moment hebt en toegang geeft tot een aanvullend recht. Je deelt de unieke code van je statuut uit de app mee als bewijs dat je aan de voorwaarden voldoet om recht te hebben op een sociaal voordeel bij de organisatie.

  Als professional die actief is in een sector die aanvullende rechten toekent, scan je in de applicatie MyBEnefits de code die door de burger aangeboden wordt. Je controleert op die manier of de burger in kwestie voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een sociaal voordeel. De code vervangt een kaart of attest uitgereikt door een administratie.

  We stellen je tijdens deze ontmoetingsdag graag de mogelijkheden van de app kort voor.
   

  De GDPR: wat is de impact voor de OCMW's?

  Sinds enkele maanden staat de bescherming van persoonsgegevens in het centrum van de actualiteit met de inwerkingtreding van de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat is de impact voor de Sociale Diensten van OCMW’s? We bespreken dit door een praktische analyse van het recht op toegang tot de persoonsgegevens van de steunvrager.

   

  Trek samen met ons tijd uit in de Coffee corner!

  Heb je bijkomende vragen? Een inspecteur of inspectrice en een jurist(e) zijn beschikbaar om op jouw vragen een antwoord te bieden. Heb je toch geen vragen? De coffee corner is het moment om te netwerken met je collega’s!
   


  Tip: stel je vragen op voorhand bij de inschrijving!

  Als je je vragen bij inschrijving doorstuurt, dan nemen we deze zeker op voorhand ter hand. Uiteraard mag je op het moment zelf vragen stellen.

  Detailvragen over een specifiek dossier kan je zoals steeds richten aan vraag@mi-is.be.

   

  JA, IK SCHRIJF ME in (en stel een of meerdere vragen)
   

  Locatie

  Provinciehuis, Auditorium
  Provincieplein 1 
  3010 Leuven

   

  Presentaties