Op dinsdag 3 mei 2022 trappen we onze provinciale ontmoetingsdagen af! Brandend actueel thema: digitale inclusieDit is hét moment waarop alle Nederlandstalige OCMW-medewerkers digitaal samen kunnen komen tijdens een boeiende voormiddag en meer te weten komen over de projectoproep “digitale inclusie”.

  De documenten die zijn gepresenteerd, zijn beschikbaar onder het tabblad "Documenten".

  Programma

  • 9u00: Verwelkoming en introductie door Alexandre Lesiw (Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie)
  • 9u10: Welkomstwoord van Karine Lalieux (Minister voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding)
  • 9u20: Digitale insluiting: krijgen we iedereen digitaal mee? Professor Ilse Mariën (onderzoekster VUB) licht haar onderzoek en bevindingen over e-inclusie toe.
  • 9u50: Projectoproep “E-inclusion for Belgium” - Een warme oproep om ook met jouw organisatie aan digitale insluiting te werken dankzij de financiële middelen die Digilab ter beschikking stelt.
  • 10u05: Q&A (Vragen van deelnemers – moderatie Jan De Coninck, Coördinator Digilab)
  • 10u15: Pauze
  • 10u25:  E-inclusie in de praktijk - Inspirerende projecten van digitale insluiting komen hun praktijken en ervaringen presenteren.
  • 10u45:  Initiatieven van de FOD BOSA - De FOD BOSA licht het belang toe van toegankelijke websites en geeft meer info over het Connectoo-brevet voor ambtenaren.
  • 11u05: Aan de slag met e-inclusie - Mediawijs ontwikkelde een pakket om zelf binnen jouw eigen organisatie aan de slag te gaan. We stellen dit graag kort aan jullie voor.
  • 11u25: Q&A (Vragen van deelnemers – moderatie Jan De Coninck, Coördinator Digilab)
  • 11u45: De enquête sociale impact - Günther Mattheussens (Studiedienst van de POD MI) stelt pertinente resultaten voor.
  • 12u00: Einde

  Digitale insluiting: krijgen we iedereen digitaal mee?

  Ilse Mariën, Imec – SMIT, voert onderzoeken uit binnen het veld van digitale inclusie. Ze werkte mee aan verschillende projecten met betrekking tot digitale uitsluiting en is ook auteur van het boek “Allemaal digitaal? 7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid”. Vanuit haar expertise geeft zij ons actuele inzichten van digitale in- en uitsluiting.

  E-inclusion for Belgium 

  In 2020 moesten veel organisaties hun dagdagelijkse werking snel veranderen. De digitale wereld stond in het middelpunt van de belangstelling. Allerlei uitdagingen leidden in verschillende organisaties tot inspirerende praktijken. Deze willen we niet verloren laten gaan.

  Minister Lalieux lanceert daarom vanuit de Europese Relancemiddelen een projectoproep “E-inclusion for Belgium” ter waarde van 6 miljoen euro.

  OCMW ’s kunnen zich zo in 2022, 2023 en 2024 inschrijven om middelen te krijgen voor hun duurzame e-inclusieprojecten. Kom tijdens deze uiteenzetting meer te weten over de verschillende voorwaarden om aan deze projectoproepen deel te nemen.

  Gegadigden kunnen tussen 1 mei en 15 augustus een project indienen.

  E-inclusie in praktijk: twee inspirerende projecten van digitale insluiting

  Inspirerende praktijken die reeds bestaan wil de POD MI niet verloren laten gaan. Daarom bieden wij hen een platform aan om andere organisaties, zoals die van u, te inspireren en zo samen met u een positief sneeuwbaleffect te stimuleren.

  Initiatieven van de FOD BOSA

  Om de digitalisering van de OCMW's te ondersteunen, biedt de FOD BOSA een digitale toegankelijkheidsaudit aan voor jouw websites. Daarnaast zijn er opleidingen voor ambtenaren die willen bijdragen tot het verkleinen van de digitale kloof. Wat betekent digitale toegankelijkheid? Wat zijn de wettelijke verplichtingen van OCMW's? Wat houdt de Connectoo opleiding in? Op deze vragen krijg je een antwoord. 

  Aan de slag met e-inclusie

  Mediawijs is een Vlaams kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid. Zij ontwikkelden recent een e-inclusie beleidstool. Tijdens de provinciale ontmoetingsdag stelt Mediawijs deze nieuwe tool voor. Je verneemt ook hoe deze een verschil kan maken in de e-inclusiewerking van jouw organisatie.

  De enquête sociale impact

  Deze enquête werd opgezet naar aanleiding van COVID-19, maar evolueert nu naar een structurele lichtere algemene enquête. Nu zijn er immers andere crisissen. Günther Mattheussens van de Studiedienst stelt enkele pertinente resultaten voor.

  Vragen?
  Een vraag waar je graag antwoord op hebt tijdens het webinar?
  Aarzel niet deze reeds te stellen tijdens jouw registratie. 

  Wat na de provinciale ontmoetingsdag?
  Zelf aan de slag rond digitale inclusie?  Nog vragen over de projectoproepen?
  Ons werk in digitale inclusie stopt niet na deze ontmoetingsdag!

  Neem zeker een kijkje op onze website voor meer informatie rond de projectoproepen en e-inclusie