Zoals elk semester peilen we naar wat er leeft bij OCMW’s. Net als vorig jaar kiezen we voor een hoofdthema gevolgd door enkele korte infosessies en een (in)formele babbel in de coffee corner.

   

  Het hoofdthema: MyHandicap

  De OCMW’s worden regelmatig gevraagd om personen te begeleiden in hun stappen naar de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN). De OCMW’s informeren de hulpzoekenden, verwijzen hen door en helpen hen vaak bij het invullen van dossiers voor de aanvraag van kaarten of van uitkeringen in verband met hun handicap.

  Sinds 2016 kunnen maatschappelijk werkers met behulp van de toepassing Myhandicap de dossiers ook rechtstreeks raadplegen en invullen voor iedereen waarvoor zij optreden als gevolmachtigde.

  Tijdens de ontmoetingsdag geven we de DG HAN en enkele OCMW’s de gelegenheid om informatie te verstrekken over de procedure en de middelen die ter beschikking worden gesteld aan de maatschappelijk werkers van de OCMW’s. 

  Aansluitend willen we in het kader van de samenwerking tussen het OCMW en de DG HAN, ook de problematiek van de moeilijkere procedure aankaarten voor de aanvraag van uitkeringen voor daklozen en/of personen met geestelijke gezondheidsproblemen of verslavingen. Dit doelpubliek heeft een hogere kans dat hun aanvraag geweigerd wordt, omdat zij minder vaak gevolg geven aan de vragen om inlichtingen of een afspraak, die zij ontvangen. Enkele concrete actielijnen zullen worden voorgesteld en besproken met de deelnemers van de ontmoetingsdag.

   

  Enkele korte infosessies over:

   

  De MyBEnefits app !

  De app MyBEnefits is bestemd voor burgers en organisaties die actief zijn in de sector van cultuur, sport, …

  Als burger kan je via de app je sociale statuten meedelen aan een culturele instelling of een organisatie voor vrijetijdsbesteding die voordelen (sociale rechten) toekent op basis van die sociale statuten. Het kan gaan om onder meer volgende sociale statuten: verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, inkomensgarantie voor ouderen (IGO), integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, etc.

  Na identificatie verschijnt je rijksregisternummer op het scherm samen met de lijst van je sociale statuten die op dat moment verbonden zijn aan het verkrijgen van een aanvullend recht. Elk sociaal statuut wordt weergegeven met een unieke code. Je deelt de code van je keuze mee als bewijs dat je aan de voorwaarden voldoet om recht te hebben op een sociaal voordeel.

  Als professional die actief is in een sector die aanvullende rechten toekent, scan je in de applicatie MyBEnefits de code die door de burger aangeboden wordt. Je controleert op die manier of de burger in kwestie voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een sociaal voordeel. De code vervangt een kaart of attest uitgereikt door een administratie.

  We stellen je tijdens deze ontmoetingsdag graag de mogelijkheden van de app kort voor.

   

  De GDPR: Wat is de impact voor OCMW’s?

  Sinds enkele maanden staat de bescherming van persoonsgegevens in het centrum van de actualiteit met de inwerkingtreding van de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat is de impact voor OCMW’s? We bespreken dit door een praktische analyse van het recht op toegang tot de persoonsgegevens van de steunvrager.

   

  Trek samen met ons tijd uit in de Coffee corner!

  Heb je bijkomende vragen? Een inspecteur of inspectrice en een jurist(e) zijn beschikbaar om op jouw vragen een antwoord te bieden. Heb je toch geen vragen? De coffee corner is het moment om te netwerken met je collega’s!

   

  Tip: stel je vragen op voorhand bij de inschrijving!

  Als je je vragen bij inschrijving doorstuurt, dan nemen we deze zeker op voorhand ter hand.
  Uiteraard mag je op het moment zelf vragen stellen.
  Detailvragen over een specifiek dossier kan je zoals steeds richten aan vraag@mi-is.be.

   

  JA, IK SCHRIJF ME IN
   

  Locatie

  Provinciehuis Boeverbos (Raadzaal)
  Koning Leopold III-laan 41
  8200 St-Andries (Brugge)
   

   

  Presentaties