Op dinsdag 31 januari organiseert de POD MI een webinar om REMI voor te stellen. Met deze tool kunnen maatschappelijk werkers zich aanpassen aan de specifieke situatie van elke persoon om een referentiebudget te kunnen berekenen. 

  Referentiebudgetten zijn korven met goederen en diensten waarvan de prijs weerspiegelt wat gezinnen nodig hebben om een bepaalde levensstandaard te bereiken, vastgesteld op het minimuminkomen dat nodig is om op een gepaste manier aan de samenleving deel te nemen. Het gelijkheidsbeginsel vereist dat de ongelijke gevallen ongelijk worden behandeld. Voorbeeld: de huur van een goed in het kader van een sociale woning of op de private markt. 

  Bekijk de webinar

   

  Dit webinar zal online georganiseerd worden via Zoom, en is bedoeld voor alle Nederlandstalige OCMW-medewerkers. Er zal ook een Franstalige sessie georganiseerd worden op dinsdagmorgen 31 januari. 

  Programma

  • 14.00 uur: Inleiding door Alexandre Lesiw, Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie

  • 14.10 uur : Tussenkomst van Karine Lalieux, Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

  • 14.20 uur: De tool REMI en de werking ervan

  • 14.40 uur: Vragen - Antwoorden

  • 15.05 uur: Voorstelling van het ontwerp van Koninklijk besluit houdende een toelage voor het gebruik van de REMI-tool om aanvullende financiële steun te verlenen aan OCMW-begunstigden.

  • 15.25 uur: Vragen - Antwoorden

  • 15.45 uur: Einde van het webinar