In verschillende domeinen van de sociale bescherming worden potentiële rechthebbenden op een uitkering of dienstverlening niet altijd even goed ingelicht over hun sociale rechten. Vaak hebben dezelfde personen noch de reflex noch de kennis om een aanvraag in te dienen. Dit is wat bekend staat als niet-gebruik van sociale rechten of kortweg non take-up.

  Sinds eind 2019 werken de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid samen aan deze problematiek. Tijdens dit Webinar presenteren we de resultaten van de werkzaamheden van de "Werkgroep Non take-up” . Het geformuleerde actieplan zal vervolgens in het 4e Federale Plan Armoedebestrijding worden geïntegreerd. Tijdens het Webinar geven we eveneens het woord aan andere organisaties die ook innoverende acties hebben ondernomen om het niet-gebruik van sociale rechten te bestrijden.

  Programma:

  • 09u00: Inleiding door Alexandre Lesiw, Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie en Peter Samyn, Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid
  • 09u10: Tussenkomst van Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris.
  • 09u15: Werkgroep “non take-up”: Voorstel van transversale acties voor een plan ter bestrijding van de non take-up van de sociale rechten / Q&A
  • 10u30 : “Zakken zonder zorgen. Efficiënte en veilige gegevensuitwisseling bij de toekenning van een sociaal voordeel”, OCMW Gent / Q&A 
  • 11u00 : “Sensibilisering en opleiding van medewerkers in de strijd tegen NTU“, Christelijke mutualiteiten / Q&A 
  • 11u30 : “De kracht van gedragsinzichten voor een toegankelijkere dienstverlening bij Dienst Personen met een Handicap“, DG HAN / Q&A 
  • 12u00 : Einde

  bekijk de webinar