De vzw Accompagnement de Jeunes en Milieu Ouvert (AJMO) begeleidt kinderen en jongeren tot 20 jaar op individueel vlak, samen met hun gezin en/of hun gemeenschap en biedt ouderschapsondersteuning aan de gezinnen die dat wensen. De vzw werkt hoofdzakelijk met een doelgroep die met sociale uitsluiting te maken krijgt. Ze snijdt uiteenlopende problematieken aan, zoals de ouder-kindrelatie, het zich kunnen uitdrukken bij jongeren, schooluitval enzovoort. In het kader van haar opdracht biedt ze de volgende activiteiten aan: ‘Aire de Famille’ wil een nieuwe band scheppen tussen ouders en kinderen tussen 2 en 6 jaar, ‘EuropAdo’ heeft tot doel adolescenten met hun Europese leeftijdsgenoten in contact te brengen en ‘Réalisateurs en herbe’ wil jongeren tot langdurige betrokkenheid bewegen.

    Meer info onder ‘documenten’.