Armoede in België - federaal jaarboek

Fields

  • De staatssecretaris voor Armoedebestrijding en de POD Maatschappelijke Integratie gaven de opdracht om een zesde editie van het federale Jaarboek over armoede en sociale uitsluiting en het beleid daar...

  • De federale overheid en in het bijzonder de POD Maatschappelijke Integratie, hebben nood aan een instrument om de toestand van en beleidsmaatregelen inzake armoede en sociale uitsluiting, voor zover z...

  • Naar aanleiding van de voorstelling van het boek "Armoede in België - Jaarboek 2014" heeft de POD Maatschappelijke Integratie op 25 maart  2014 een colloquium georganiseerd in de &...

md xs sm lg