Digilab

  Om het project "e-inclusion for Belgium" uit te voeren in het kader van het Belgische relanceplan, werd binnen de POD Maatschappelijke Integratie het Digilab team opgericht.

  Onze missie

  Het Laboratorium voor Digitale Inclusie (Digilab) draagt bij aan de sociale grondrechten en de participatie van elke burger door digitale inclusie op duurzame wijze te stimuleren.

  Onze visie

  Op basis van de verworven ervaring en een sterk uitgebouwd netwerk bouwt Digilab verder om erkend te worden als transversaal kenniscentrum voor digitale inclusie.

  Onze waarden

  • Duurzaamheid: we werken aan (inspirerende, creatieve, innovatieve) oplossingen die op lange termijn blijven bijdragen aan de digitale inclusie.
  • Transversale samenwerking: we stimuleren over grenzen heen samenwerken (publiek, privaat, beleidsniveau, taal, …).
  • Maatwerk: we zoeken in functie van de gestelde vraag & doelstelling naar een persoonlijke ondersteuning en oplossing.
  • Integer & open: we dragen integriteit hoog in het vaandel en staan open voor elk(e) mening, idee, suggestie, … om zo bij te kunnen dragen tot het verhogen van onze expertise en bekwaamheid.

  Meer info ?

  Contacteer ons!

   
  gefinancierd door de Europese Unie Digilab