Diversiteitsbeleid

  De POD Maatschappelijke Integratie is bezorgd over het welzijn van zijn medewerkers. Dit welzijn kan enkel bereikt worden in een inclusieve werkomgeving, waar iedereen welkom is en zijn plaats kan vinden, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, afkomst of seksuele geaardheid. De naleving van de diversiteit wordt eveneens toegepast in alle contacten die de POD Maatschappelijke Integratie heeft met zijn partners.

  Enkele acties voor diversiteit:

  Handvest Diversiteit van de federale overheid

  De POD MI werkt officieel mee aan diversiteit door de ondertekening van het Handvest Diversiteit van de federale overheid. Dit Handvest getuigt van het engagement ten voordele van de gelijke kansen en van diversiteit binnen de federale overheid.

  2019: Werkgroep diversiteit

  Eind 2019 heeft de POD Maatschappelijke Integratie intern een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met diversiteit. Medewerkers van verschillende diensten werken samen rond de verbetering van de diversiteit binnen de POD Maatschappelijke Integratie.

  2020: invoering van een diversiteitsjournaal

  Intern kunnen de medewerkers het diversiteitsjournaal raadplegen, dat de vorm aanneemt van een website gewijd aan diversiteit en dat tot doel heeft onze medewerkers te informeren, bewust te maken en aan te zetten tot actie rond diversiteit.

  2021: meer toegankelijke websites

  De POD Maatschappelijke Integratie heeft zich ertoe verbonden om de toegankelijkheid van zijn website www.mi-is.be te verbeteren. Het is de bedoeling om de hinderpalen te verminderen die bepaalde personen met een beperking verhinderen om onze website te lezen of te gebruiken. Een toegankelijke website zorgt ervoor dat niemand wordt uitgesloten, maar ook dat de digitale kloof wordt gedicht. Om de content managers van de website te sensibiliseren, zullen zij in januari 2021 worden opgeleid.

  2021: een diversiteitsbeleid eigen aan de POD MI invoeren

  De POD Maatschappelijke Integratie wil voortaan een diversiteitsbeleid invoeren in zijn organisatie. Het is de bedoeling om de sterke punten en de verbeterpunten van de organisatie te analyseren, op te stellen en dit handvest goed te keuren om zo in de loop van 2021 een actieplan te ontwikkelen.

  Diversiteit op federaal niveau

  De federale overheid zet zich in voor diversiteit. Je vindt meer informatie op de website van Fedweb.

  BeProud

  In 2016 richtte de federale overheid .beproud! op, een eigen SOGIE-netwerk (network for sexual orientation, gender identity and expression). Een van de belangrijkste doelstellingen van .beproud! is een federaal ondersteuningsnetwerk ontwikkelen voor medewerkers die zich identificeren als LGBTQIA+. (d.w.z. lesbisch, gay, biseksueel, transgender, queer, intersekse, aseksueel enz.)