Doorgangswoningen

  Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden.

  De bewoningsovereenkomst wordt gesloten voor een duur van 6 maanden en kan een maal verlengd worden.

  Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. Hierdoor wordt vermeden dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terecht komen. Voor welk doelpubliek zijn de woningen bestemd ? Een doorgangswoning biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die niet over een woning beschikken:

  • omdat hun domicilie ongezond of onbewoonbaar werd verklaard

  • omwille van een advies tot uitzetting

  • omwille van een gezinsconflict (meer bepaald partnergeweld)

  • omwille van een ramp, zoals een brand, een ontploffing of een overstroming

  • omdat zij als vluchteling erkend zijn door de bevoegde autoriteiten en zij de opvangcentra van FEDASIL moeten verlaten,

  • omdat zij dakloos zijn

  Een doorgangswoning biedt dus geen oplossing voor mensen die willen verhuizen omdat hun huur te hoog is of voor asielzoekers die zich installeren op het territorium van de gemeente.