Digit All

    Digilab maakt deel uit van het DigitAll netwerk. Dit is een samenwerkingsverband van bedrijven, middenveldorganisaties en overheidsinstanties die samenwerken om de digitale inclusie in België te bevorderen. Het is een ecosysteem dat in 2020 werd opgericht op initiatief van BNP Paribas Fortis. Proximus sloot zich aan in juni 2021. Samen bouwen ze aan een netwerk van bedrijven, overheden, middenveldorganisaties en experts.

    ALL DIGITAL

    Digilab is lid van All Digital (voorheen bekend als Telecentre Europe). Dit is een toonaangevende pan-Europese vereniging, gevestigd in Brussel, die lidorganisaties in heel Europa vertegenwoordigt en werken met meer dan 25.000 digitale competentiecentra. Ze richten zich zo op het ondersteunen van Europeanen die onvoldoende digitale vaardigheden hebben en aldus minder kansen hebben om werk te vinden, online diensten te gebruiken, een betere levenskwaliteit te hebben en deel uit te maken van de hedendaagse maatschappij.

    Lerend netwerk e-inclusie

    Om ervaringen inzake digitale inclusie te delen en in contact te blijven het het brede veld van organisaties die werken rond digitale inclusie, is Digilab lid van het Lerend netwerk e-inclusie.

    De focus van dit Vlaamse lerend netwerk ligt op informeren, inspireren, kennis en ervaringen delen. Het is een plaats waar de leden terecht kunnen met hun vragen, goede praktijken kunnen delen, twijfels kunnen uiten, noden van op het terrein kunnen signaleren, enz. Aan dit lerend netwerk nemen verschillende bestuursniveaus deel (Vlaams, provinciaal, federaal), maar ook andere organisaties, zoals middenveldorganisaties, burgerinitiatieven of verenigingen en onderzoekers.

    Taskforce e-inclusie

    Digilab maakt ook deel uit van de Taskforce e-inclusie. Deze taskforce verzamelt mensen en organisaties die de digitaal kwetsbaren in onze samenleving willen ondersteunen. De Taskforce e-inclusie is een samenwerkingsverband van lokale besturen, publieke instellingen en middenveldorganisaties, die werken aan kwetsbare groepen digitaal insluiten.

    Het doel is informatieverspreiding, overleg en signalisatie van noden tussen verschillende bevoegdheden en niveaus. Enkel op die manier kunnen acties elkaar versterken en complementair werken. Zo moeten ook beleidsmakers op de hoogte zijn van de noden op het terrein en ook omgekeerd: de terreinactoren moeten op de hoogte zijn van de genomen beleidsbeslissingen.​