E-inclusion for Belgium - OCMW 2023

  Digiclusie Gent

  Het project van het OCMW van Gent bestaat uit twee luiken. Enerzijds past het "e-inclusion by design" toe bij het uitwerken van digitale dossiertoegang voor OCMW-cliënten en automatische toekenning van het kortingstarief bij sociale restaurants. Anderzijds bouwt het met Digitaal Inclusieve Wijken (DIW) aan e-inclusienetwerken en -acties op wijkniveau rond toegang, vaardigheden en digitale oefenkansen. Het project versterkt voorts baliemedewerkers om burgers te helpen bij digitale dienstverlening.

  Digikar

  Het project van het OCMW van Puurs-Sint-Amands bestaat ten eerste uit het bereiken van digitaal kwetsbare (en minder mobiele) personen via een mobiele ontmoetingsplaats, "de Digikar", waarbij digicoaches individuele ondersteuning bieden. Ten tweede zet men in op de toeleiding van een deel van de doelgroep naar regionale hulp- en dienstverlening, waarbij de digicoaches verwijzen naar zowel digitale ondersteuning als sociale diensten en netwerkversterkende activiteiten.

  De deelnemende OCMW's en/of gemeenten in dit project zijn: Puurs-Sint-Amands (projectdrager) en Bornem.

  Allemaal digitaal!

  Het project van het OCMW van Bilzen bestaat uit het opzetten van een vindplaatsgericht ondersteuningsaanbod, met aandacht voor senioren, kwetsbare buurten en personen met een psychische kwetsbaarheid. Dit e-inclusie-aanbod wordt geïntegreerd in bestaande werkingen die deze doelgroepen reeds bereiken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan training voor medewerkers en de evaluatie/bijsturing van digitale lokale toepassingen vanuit "e-inclusion by design"-principes.

  De deelnemende OCMW's en/of gemeenten in dit project zijn: Bilzen (projectdrager) en Hoeselt.

  E-trust

  Het project van het OCMW van Oostende bestaat uit het voorzien van een permanent laagdrempelig aanspreekpunt in een vertrouwde omgeving waar kwetsbare burgers hulp krijgen bij gevoelige digitale handelingen door een professionele medewerker met de juiste opleiding en beroepsgeheim. Verder omvat het project het in kaart brengen van hulpvragen voor de ontwikkeling van vormingen op maat en het melden van beleidssignalen, evenals het leggen van de nodige linken met het bestaande initiatieven.

  De welzijnsapp #VANRSL

  Het project van het OCMW van Roeselare bestaat uit de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke "Welzijnsapp". Deze app, ontwikkeld via human-centered design, biedt kwetsbare doelgroepen toegang tot essentiële digitale tools en communicatie met maatschappelijk werkers, inclusief documentuitwisseling. Het project beoogt zowel e-inclusie als efficiënte dossieropvolging te bereiken door een persoonlijke digitale communicatietool voor cliënten en maatschappelijk werkers.

  Digiplek OCMW

  Het project van het OCMW van Halle bestaat uit de oprichting van een extra openbare computerruimte (OCR) voor kwetsbare personen in het Sociaal Huis, waar de digitaal educatief medewerker 1-op-1-ondersteuning biedt en men digitale vaardigheden screent voor aangepaste opleidingen. Deze OCR dient ook als digi-vormingslokaal en hulpverleners kunnen er trainingen volgen om zelf digitaal sterker te worden. Het project omvat tevens de inzet van een digitale brugfiguur met een bakfiets, die huisbezoeken en informatiesessies aanbiedt. Tenslotte screent men de websites van de gemeenten op hun toegankelijkheid.

  De deelnemende OCMW's en/of gemeenten in dit project zijn: Halle (projectdrager), Pepingen en Gooik.

  W(ijze)W(eb)Wijkfiguren

  Het project van het OCMW van Wingene bestaat uit een intergemeentelijk initiatief gericht op het versterken van digitale vaardigheden van mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Dit wordt bereikt via wijkfiguren die 1-op-1 digitale ondersteuning aanbieden, outreachend werken en laagdrempelige ontmoetingsmomenten organiseren. Het project omvat samenwerking met lokale partners, directe acties om digitale vaardigheden te verbeteren, het capteren van signalen betreffende digitale inclusie en het opbouwen van expertise bij medewerkers.

  De deelnemende OCMW's en/of gemeenten in dit project zijn: Wingene (projectdrager), Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Ledegem.

  Eeklo digitaal sterker

  Het project van het OCMW van Eeklo bestaat uit het aanpakken van digitale uitsluiting door het opzetten van een decentraal aanbod in verschillende buurten in Eeklo. Hierbij worden openbare computerruimtes met ondersteuning via digi-spreekuren en vraag gestuurde vormingen opgezet in samenwerking met bestaande initiatieven en partners. Het doel is om kwetsbare burgers digitale vaardigheden bij te brengen en toegang te geven tot digitale dienstverlening. Daarnaast zet men in op vorming van personeel en digi-vrijwilligers, om zo de doelgroep beter te kunnen herkennen en ondersteunen.

  Vlotte balie

  Het project van het OCMW van Genk bestaat uit de participatieve ontwikkeling van 3 luiken: de uitbouw van een "vlotte balie", de organisatie van een educatief project voor frontdeskmedewerkers om hun digitale vaardigheden te versterken en het inzetten van een digi-ambassadeur die een netwerk uitbouwt van representatieve rolmodellen om de groep "achterblijvers" te enthousiasmeren voor digitalisering.

  Digitaal voor elke Maldegemnaar

  Het project van het OCMW van Maldegem bestaat uit het verbeteren van de digitale vaardigheden van alle inwoners, met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Via uitgebreide bevraging in samenwerking met lokale verenigingen wordt e-inclusiebeleid bepaald. Het project omvat de uitbouw van ondersteuningsnetwerken, Digipunten en vormingen. Daarnaast zet men in het versterken van de digitale vaardigheden van de maatschappelijk werkers.

   

  Gefinancierd door de Europese Unie NextgenerationEUDigilab