Stedelijke Agenda voor de EU

  Een Stedelijke Agenda voor de EU

  Op 30 mei 2016 keurden de ministers bevoegd voor stedenbeleid, van de 28 EU-lidstaten het Pact van Amsterdam goed. In dit pact worden de doelstellingen, het methodologisch kader en de prioritaire thema’s voor deze “Urban Agenda for the EU” vastgelegd.

  Het uitgangspunt is dat de stedelijke gebieden, die 70% van de Europese bevolking herbergen, een grote impact hebben op de maatschappelijke, economische en ecologische toekomst van de Europese Unie en haar bevolking. Steden spelen dan ook een sleutelrol in het bereiken van de EU 2020 doelstellingen voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

  De voornaamste doelstelling van de EU Stedelijke Agenda is het versterken van de stedelijke dimensie in de beleidsvoering, met nadruk op “better regulations”, “better funding” en ‘exchange of knowledge”.

  De methodiek  van “multi-level  urban governance”, het centrale thema van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010,  moet van bij de aanvang garant staan voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak.  Zo worden voor elk thema waarvoor een actieplan wordt uitgewerkt, multi-level partnerschappen opgericht met deelname van EU-instellingen, lidstaten, regio’s en steden.

  Om tot zichtbare resultaten te komen, voorziet het Pact van Amsterdam in een beperkt aantal prioritaire thema’s die verband houden met de belangrijkste stedelijke uitdagingen (een twaalftal).

  Stedelijke armoede, gecoördineerd door België en Frankrijk

  Voorafgaand aan de definitieve lancering van de EU Urban Agenda in Amsterdam, werden reeds vier thematische “piloot” partnerschappen opgestart :  betaalbare huisvesting, stedelijke armoede, luchtkwaliteit,  inclusie van migranten vluchtelingen.

  België (de POD-MI) en Frankrijk coördineren het partnerschap ‘stedelijke armoede’.

  De doelstellingen zijn het verminderen van de armoede in stedelijke gebieden en de inclusie van mensen in armoede. Daarbij wordt een geïntegreerde benadering voorgesteld met vier thematische prioriteiten :

  • Vernieuwing van stedelijke achterstandsgebieden en -wijken
  • Kinderarmoede met een focus op de Europese Kindergarantie
  • Dakloosheid
  • De kwetsbare positie van de Roma

  Het partnerschap bestaat uit een goede mix van steden, regio’s, lidstaten, Europese netwerken en vertegenwoordigers van de Europese Commissie (zie het bijgevoegd overzichtskaartje). 

  Twee internationale experten (Ivan Tosics en Laura Colini) werden aangesteld om het partnerschap inhoudelijk te ondersteunen en de diverse voorstellen om te zetten in een actieplan.

  Het actieplan en andere relevante documenten vindt u terug onder het luik ‘documenten’ op deze pagina. Het partnerschap stopte zijn werkzaamheden in 2020.

  Meer informatie over de website van de EU Urban Agenda