FAQ's over het Gas- en elektriciteitsfonds (versie 29 maart 2023)

  Wat is het gas- en elektriciteitsfonds?

  Sinds augustus 2001 is op de jaarlijkse energiefactuur een bedrag te zien dat wordt afgehouden door uw stroomleverancier. Het geld wordt doorgestort naar de Belgische autonome Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG). Deze commissie werd opgericht om de overheid te adviseren over de organisatie van de vrijgemaakte energiemarkt. Deze markt is sedert enige tijd vrij. Je kan nu zelf beslissen wie je van gas of stroom voorziet. De CREG beheert het energiefonds. Ze betalen er ondermeer hun werkingskosten mee. Het organiseren van toezicht en controle op de netbeheerders en de leveranciers van energie, is ook hun opdracht.

  Waarom toezicht op de netbeheerders en energieleveranciers?

  Vroeger was er een sterke band tussen: de netbeheerder, of de vervoerder van de stroom. Dit is de maatschappij die de stroom tot bij je thuis brengt, ook nog distributiemaatschappij genoemd. de energieleverancier. Dit is de eigenaar van de energiecentrale, diegene die de stroom maakt en de lokale overheid, in dit geval het gemeentebestuur of het stadsbestuur. De distributiemaatschappij kreeg dan ook vaak van zijn aandeelhouders-lokale overheden de opdracht om te letten op het algemeen belang dus ook het belang van mensen die moeilijkheden hebben om de stroomfactuur te betalen. Nu die band is opgeheven en je vrij je leverancier kan kiezen, heeft de lokale overheid niet meer de middelen om die leveranciers te vragen aandacht te schenken aan de meest kwetsbaren. Daarop houdt de CREG toezicht.

  Wat is de band tussen het fonds en de ocmw's?

  Het fonds financiert ook een opdracht aan de OCMW's. De centra moeten daarmee de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering verzekeren. De OCMW's mogen met deze middelen een dienst voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding opzetten. Zo kunnen ze cliënten helpen die betalingsmoeilijkheden hebben. Ze kunnen ook achterstallige rekeningen aanzuiveren en maatregelen nemen voor een preventief sociaal energiebeleid.

  Website van de CREG