(Equivalent) leefloon

  Het recht op maatschappelijke integratie, waarvan het leefloon een onderdeel is, is aan een aantal voorwaarden verbonden. Het leefloon is echter maar één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. De opdracht van het OCMW is niet om een inkomen toe te kennen, maar wel de kans te bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen. Indien het mogelijk is, tracht men via een tewerkstelling de integratie in de maatschappij te verzekeren.

  De wet bepaalt hoeveel geld je iedere maand kan krijgen:

  Categorie 1: Je leeft samen met één of meerdere personen waarmee je jouw huishouden gemeenschappelijk regelt. = bedrag per samenwonende persoon.
  Categorie 2: Je leeft alleen. = bedrag alleenstaande persoon.
  Categorie 3: Je hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind. 

  TABEL BEDRAGEN

  Meer informatie op Primabook, de documentatieruimte van de POD MI