12. 3 Hoe dienen de terugbetalingsformulieren ingevuld te worden voor een persoon die verklaart zich op het Belgisch grondgebied te bevinden na de oorlog in Oekraïne te zijn ontvlucht, maar die geen recht op maatschappelijke dienstverlening opent.

Fields

Long question

12. 3 Hoe dienen de terugbetalingsformulieren ingevuld te worden voor een persoon die verklaart zich op het Belgisch grondgebied te bevinden na de oorlog in Oekraïne te zijn ontvlucht, maar die geen recht op maatschappelijke dienstverlening opent. Het betreft dus een persoon die enkel het recht op dringende medische hulp opent (dit wil zeggen dat de persoon niet de twee cumulatieve voorwaarden vervult voor de opening van het recht op maatschappelijke dienstverlening, zijnde een attest van tijdelijke bescherming bezitten en zich naar de gemeente hebben begeven met het oog op de aflevering van zijn bijlage 15)?
md xs sm lg