Als het OCMW een maximale betoelaging voor 2019 vraagt (= 50.000 EUR), wat is dan minstens het te co-financieren bedrag?

Fields

md xs sm lg