De middelen van het kader van het Vlaamse Relanceplan en van deze projectoproep komen van dezelfde (Europese) bron. Er zijn dus ongeveer dezelfde voorwaarden en controleverplichtingen.
    De projectmiddelen mogen niet gecombineerd worden. Dubbelfinanciering is niet toegestaan en hierop voeren wij controles uit. 
    Bij deze projectoproep dient een OCMW het project te dragen en deze zijn gericht op (digitaal) kwetsbare groepen in brede zin.

    Deze projectoproep heeft niet tot doel om zich te bevinden in het vaarwater van de Vlaamse oproepen, maar eerder om een aanvulling hierop te zijn.
    We stemmen daarom ook af met de Vlaamse actoren.