In de projectoproep "e-inclusion for Belgium - OCMW 2022" kunnen enkel OCMW's een aanvraag indienen, maar laat dit jou zeker niet tegenhouden om hiermee aan de slag te gaan. Vanuit een partnerschap met een OCMW kan je hiermee ook aan de slag gaan. 

    Vanaf 2023 zullen er ook oproepen zijn voor projecten die gericht zijn op andere sociale actoren dan het OCMW, maar preciezere toekenningsvoorwaarden zijn er nog niet. We nodigen jou daarom uit om in april-mei 2023 onze website in het oog te houden voor meer informatie.