Er zijn nog andere initatieven gepland vanuit de Europese Relancemiddelen. Zo zijn er vanuit Vlaanderen verschillende projectoproepen, zo lanceerde FOD BOSA het Connectoo-project en lanceerde de FOD Economie "Women in Digital".

    Je moet niet wachten op middelen vanuit het Europese Relanceplan om te werken aan digitale inclusie. Vanuit de POD Maatschappelijke integratie bestaan er reeds fondsen voor (cliënten van) OCMW's die ingezet kunnen worden om hieraan te werken.

    Meer informatie