Neen, sinds 1 januari 2010 bestaat de forfaitaire vermindering van de FOD Economie niet meer. Voor brandstofleveringen vanaf 1 januari 2010 moet dus niet meer worden nagegaan of een forfaitaire vermindering werd toegekend.