De aanvrager moet het budget van het project aanvullen met eigen middelen of door andere subsidies. Mag het OCMW het budget aanvullen met middelen uit het Fonds voor participatie en sociale activering?

Fields

md xs sm lg