Is de inschrijving op een referentieaders een inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in de bevolkingsregisters?

Fields

md xs sm lg