Veelgestelde vragen

 1. Financiering: Wanneer we een project indienen, hebben we de mogelijkheid om meerdere jaren aan te vragen of na een jaar een verlenging te vragen. Is het voordelig om nu reeds een project voor meerdere jaren aan te vragen?

  We raden aan om, indien jullie de intentie hebben om een project op te starten van meerdere jaren, een aanvraag in te dienen voor de periode waarin jullie deze middelen nodig hebben (1, 2 of 3 jaar).

  Wanneer een project goedgekeurd wordt voor meerdere jaren, rekenen we er budgettair op dat deze middelen nodig zijn voor jullie project.
  Een negatieve evaluatie of een stopzetting door jullie kan ervoor zorgen dat het project geen middelen meer ontvangt, maar in principe houden we rekening met een verderzetting, waardoor we ook de financiële middelen hiervoor reserveren.

  Hebben jullie een project van één jaar aangevraagd, maar willen jullie dit later verlengen, dan dient er een nieuwe aanvraag te gebeuren waarbij de jury jullie verlening in overweging neemt samen met de aanvragen van de andere nieuwe projecten van dat jaar.

 2. Andere subsidies: Kan deze subsidie de subsidies van Digibanken aanvullen? Bijvoorbeeld door in te zetten op een ruimere doelgroep?

  Zowel "E-inclusion for Belgium" als "Digibanken" komen voort uit de fondsen van het Europese Relanceplan. Beiden kunnen naast elkaar bestaan, maar er moet een duidelijke inhoudelijke en financiële scheiding zijn, die je helder kunt aantonen.

  We richten ons op de ruime doelgroep van volwassenen in digitale kwetsbaarheid én de hulpverleners waarmee ze in contact komen (dit in tegenstelling tot projecten in het verleden, waarmee vooral OCMW-cliënten beoogd werden).

  Een parallel project voor een andere doelgroep (bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een vorming voor maatschappelijk werkers naast het opstarten van een Digibank), is binnen deze projectoproep dus zeker een mogelijkheid.

  Het is wel belangrijk dat er geen dubbelfinanciering kan voorkomen.

 3. Voorwaarden: Ons OCMW zit in een financieel beheersplan. Kan ons OCMW een project introduceren wetende dat we het niet met eigen middelen zullen kunnen cofinancieren voor het 2de jaar?

  OCMW's die onder een financieel beheersplan vallen, kunnen ook een project indienen. 
  Projecten met een looptijd van één jaar behoeven niet te worden gecofinancierd. Voorts hoeft de vanaf het tweede jaar vereiste medefinanciering niet noodzakelijkerwijs uit eigen middelen te komen: zij kan ook van een derde partner afkomstig zijn.
  Ten slotte kan de algemene voorwaarde van duurzaamheid van het project worden bereikt door andere criteria dan financiering: een investering in vaardigheden, bijvoorbeeld, kan duurzaam zijn zolang wordt voorzien dat de door de maatschappelijk werkers verworven vaardigheden op regelmatige basis zullen worden doorgegeven aan nieuwe maatschappelijk werkers; een investering in een toegankelijke website (inclusion by design) zal ook een investering zijn die duurzaam kan zijn na de financiering van de aanpassingen aan de website, zolang de website nadien naar behoren wordt geactualiseerd, enz.
  Wij verwijzen ook naar de informatiebrochure.

 4. Financiering: In welke mate is het mogelijk om meerdere grootstedelijke projecten te financieren?

  Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen en de bedragen die er aangevraagd worden. Het is zeker niet zo dat de grootsteden enkel de maximumbedragen kunnen aanvragen.
  Het is perfect mogelijk dat een OCMW met een grootstedelijk doelpubliek een kleiner project opstart of dat kleinere OCMW's samenwerken om een groot project op te starten.

  Er zal een bepaalde vorm van concurrentie zijn in de groep van grote en grootstedelijke projecten als iedereen het maximumbedrag aanvraagt. Dit is ook zo in de andere groepen.
  Een theoretische verdeling werd opgesteld. In welke mate er per cluster projecten goedgekeurd worden is afhankelijk van het aantal aanvragen en de bedragen die er aangevraagd worden binnen deze cluster. Op dit moment is de grootte van het aantal projecten nog niet duidelijk, omdat dit afhankelijk is van de aanvragen. 

  Er zal dus voor alle projecten een selectie gemaakt moeten worden door de jury, waarbij de sterkste projecten geselecteerd worden om te subsidiëren.
  Indien er binnen de theoretische verdeling blijkt budget over te zijn, dan zal dit worden herverdeeld naar andere clusters. 
  Hierbij werd een rangschikking gemaakt naar het maximale aantal projecten per categorie die ondersteund kunnen worden in België, rekening houdend met een gelijkmatige verdeling in de verschillende regio's.

 5. Voorwaarden: Moet een project reeds tot in detail uitgewerkt zijn, of is het mogelijk dat een aantal initiatieven binnen het project nog "groeien" tijdens de loop van een project?

  Het is mogelijk om een project in te dienen dat nog in de "analysefase" zit, waarbij een onderdeel van het project bestaat uit het uitwerken van een structuur voor het verdere project.
  Het is hierbij wel belangrijk om na te denken over wat het gewenste eindpunt is van deze analysefase en op deze manier doelstellingen te formuleren.
  Formuleer hierbij zeker in de mate van het mogelijke een goede onderbouwing en beschrijving van de context, zodat de jury zich hierop kan baseren wanneer zij beslissen over de toekenning van projectmiddelen.

md xs sm lg