Ja, de verwarmingstoelage is cumuleerbaar met de toelage van de FOD Economie van 225 euro voor gezinnen die zich met huisbrandolie of propaan in bulk verwarmen.