Het ontwerpen van je digitale tools op een inclusieve manier helpt om de digitale inclusie van iedereen te verhogen en valt binnen het toepassingsgebied van e-inclusie voor België.

    Indien je een audit van je website wenst uit te voeren, dien je het op de BOSA-website beschikbare formulier in te vullen.

    Je wordt dan doorverwezen naar het bevoegde controleorgaan voor je regio of gemeenschap. Deze instantie zal je de auditprocedure kunnen uitleggen en je adviseren over de aan te brengen verbeteringen.