Een asielzoeker die afkomstig is uit een veilig land en die bij de RVV een beroep in volle rechtsmacht heeft ingesteld tegen de beslissing van het CGVS tot niet-inoverwegingname en die in een opvangstructuur verblijft, kan hij blijven genieten van materiële hulp in deze opvangstructuur op basis van zijn beroep bij de RVV?

Fields

md xs sm lg