Een asielzoeker die een tweede asielaanvraag heeft ingediend, kan hij aanspraak maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW indien hij geen code 207 no show heeft gekregen van Fedasil of indien deze code werd opgeheven?

Fields

md xs sm lg