Een asielzoeker die geen code 207 heeft gekregen van Fedasil of wiens code 207 werd opgeheven, kan hij aanspraak blijven maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening gedurende de termijn van dertig dagen om een administratief cassatieberoep in te stellen bij de RvSt tegen de beslissing van de RVV tot weigering van erkenning van het statuut van vluchteling of van subsidiaire bescherming?

Fields

md xs sm lg