Een asielzoeker die geen code 207 heeft gekregen van Fedasil of wiens code 207 werd opgeheven, kan hij aanspraak blijven maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening in geval van een negatieve beslissing van het CGVS?

Fields

md xs sm lg