Ja, een vreemdeling aan wie een uitvoerbaar bevel is betekend om het grondgebied te verlaten en die een verlenging van het bevel tot het verlaten van het grondgebied heeft verkregen op grond van zwangerschap, geboorte of medische redenen, kan een recht op maatschappelijke dienstverlening openen indien hij/zij aan alle voorwaarden voldoet om het recht op maatschappelijke dienstverlening te kunnen openen en dit gedurende de termijn van de verlenging van het bevel tot het verlaten van het grondgebied.