Een vreemdeling die het Belgisch grondgebied niet kan verlaten wegens medische overmacht en die een een verlenging van het bevel tot het verlaten van het grondgebied heeft verkregen, heeft die recht op maatrschappelijke dienstverlening?

Fields

md xs sm lg