Allereerst willen we erop wijzen dat het ten strengste verboden is een uitgave dubbel te subsidiëren, hetzij via een andere Europese of Belgische subsidie. De controle-audits hierop zullen zeer streng zijn.

    Naast dit verbod aanvaarden wij in het algemeen ook niet dat een project ook door een andere Europese subsidie wordt gefinancierd. Als alleen het salaris van de maatschappelijk werkers door het ESF wordt betaald, kunt u niet verwachten dat hun opleiding door e-inclusion for Belgium wordt betaald. Echter, als het salaris van de maatschappelijk werkers betaald wordt door een Belgische subsidie (federaal, regionaal of ander), zou hun training een deel kunnen uitmaken van de begrote kosten van het project. Natuurlijk op voorwaarde dat deze training gerelateerd is aan digitale inclusie en uw project. 

    Ten slotte kan een andere Europese subsidie niet worden gebruikt om de 20% van uw kosten te cofinancieren in het geval van een meerjarenproject.