Indien de uitbreiding van het project wordt aanvaard, kan de begroting naar beneden worden bijgesteld, maar niet naar boven. 
    Deze bijstelling kan enkel gebeuren op voorwaarde dat de herziening niet van invloed is op een essentieel element van het project en geen wijziging inhoudt van een oorspronkelijke doelstelling van het project. Anders zal het herziene project opnieuw aan de jury moeten worden voorgelegd voor selectie op dezelfde wijze als nieuwe projecten.