Ja, maar dan moet aangetoond worden dat dit personeel ook voor het project werkt (vb. met een tijdsrooster). Deze financiering moet ook duidelijk aangegeven zijn in het financieel overzicht (personeelskost moet vermeld worden bij "inkomsten" en bij "uitgaven").