Personeelskosten kunnen ingebracht worden, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat dit personeelslid mee aan het project werkt en dit aan welk percentage van een voltijdsequivalent (VTE) (vb. met een tijdsschema). De kosten starten vanaf of na november 2022. Zij mogen niet reeds gesubsidieerd worden vanuit een andere bron (verbod op dubbelfinanciering).