Een aanvraag kan inderdaad via een machtiging van het OCMW ingediend worden door een andere partner.
    Let er wel op dat u steeds let op de aandachtspunten voor personeelskosten. Zo kunnen enkel uitgaven vanaf de officiële startdatum van het project ingediend worden.
    De verloning voor de tijd die gespendeerd werd aan het uitwerken van de aanvraag kan dus niet ingediend worden als uitgave, omdat deze voor de startdatum van het project valt.