Financiering: Moet voor computerapparatuur de volledige factuur in de begroting worden opgenomen of kan elk jaar slechts 1/3 in de begroting worden opgenomen (zoals bij afschrijvingen)?

Fields

md xs sm lg