Neen. De middelen vanuit het Vlaamse Relanceplan en die van deze projectoproep, kaderen allemaal binnen het Europese Relanceplan.
    De financieringen vanuit deze projecten mogen daarom niet ingezet worden als cofinanciering binnen “e-inclusion for Belgium – OCMW 2022”.