Een eigen VTE (voltijdequivalent) inschakelen is toegestaan, maar het is belangrijk om dan extra aandacht te hebben voor het verbod op dubbelfinanciering. Een personeelslid mag (voor het gespecificeerde deel van diens job) nooit zowel vanuit het project als vanuit de organisatie betaald worden.

  Zorg hierbij dat je zeker ook oog hebt voor de aandachtspunten voor personeelskosten:

  •    Je moet kunnen aantonen dat dit personeel daadwerkelijk voor het project werkt voor welk percentage van een VTE (bijvoorbeeld met een tijdsrooster);
  •    Het personeelslid mag pas ingebracht worden als kost vanaf de start van het project (ten vroegste november 2022);
  •    De financiering moet duidelijk aangegeven worden in het financieel overzicht en er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering.

  Wanneer de loonkost van een VTE ingebracht wordt als cofinanciering, is het belangrijk om deze kost duidelijk weer te geven als “inkomst” (= de financiering voor de loonkost die de organisatie aan het project besteedt) en als “uitgave” (= de uitbetaling van deze loonkost als uitgave).
  Het is ook belangrijk dat je kadert wat de bron is van deze financiering (komt dit vanuit het OCMW? De gemeente? Een andere financieringsbron?).

  Indien de organisatie in de toekomst van plan is om deze persoon te behouden voor de verderzetting van het project, kan dit een argument zijn in het duurzaamheidsaspect van de aanvraag.