Het regelement zegt dat je een document moet bezorgen waaruit blijkt dat de nodige cofinanciering is voorzien of werd aangevraagd. Bezorg ons dan zeker een document waaruit blijkt dat dit voorgelegd zal worden en we de beslissing ontvangen voor 5 september 2022 23.00u. Zodra een project goedgekeurd is, moet deze beslissing er wel zeker zijn, anders kan de goedkeuring van het project ingetrokken worden.