Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen en de bedragen die er aangevraagd worden. Het is zeker niet zo dat de grootsteden enkel de maximumbedragen kunnen aanvragen.
  Het is perfect mogelijk dat een OCMW met een grootstedelijk doelpubliek een kleiner project opstart of dat kleinere OCMW's samenwerken om een groot project op te starten.

  Er zal een bepaalde vorm van concurrentie zijn in de groep van grote en grootstedelijke projecten als iedereen het maximumbedrag aanvraagt. Dit is ook zo in de andere groepen.
  Een theoretische verdeling werd opgesteld. In welke mate er per cluster projecten goedgekeurd worden is afhankelijk van het aantal aanvragen en de bedragen die er aangevraagd worden binnen deze cluster. Op dit moment is de grootte van het aantal projecten nog niet duidelijk, omdat dit afhankelijk is van de aanvragen. 

  Er zal dus voor alle projecten een selectie gemaakt moeten worden door de jury, waarbij de sterkste projecten geselecteerd worden om te subsidiëren.
  Indien er binnen de theoretische verdeling blijkt budget over te zijn, dan zal dit worden herverdeeld naar andere clusters. 
  Hierbij werd een rangschikking gemaakt naar het maximale aantal projecten per categorie die ondersteund kunnen worden in België, rekening houdend met een gelijkmatige verdeling in de verschillende regio's.